Monday, January 7, 2013

AMARAN KATEGORI KE3..TAUFAN TROPIKA SONAMU


Dikeluarkan pada pukul 06:33PM, 07 Januari 2013
 
AMARAN KATEGORI KETIGA
AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA
Di Perairan Laut China Selatan

Kemaskini:
Ribut Tropika (SONAMU) dikesan pada Latitud 6.3 U dan Longitud 108.3 T, pada jam 5:00 petang 7 Januari 2013, kira-kira 567 km ke Timur Laut Dungun, Terengganu dan bergerak perlahan ke arah Selatan-Barat Daya.
SEKSYEN A : AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KETIGA) - Kemaskini
Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan dari 60 kmsj dengan ketinggian ombak melebihi 4.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Samui, Tioman, Condore, Reef North, Layang-Layang & Palawan dijangka berterusan sehingga Jumaat, 11 Januari 2013.
Selain daripada itu, kawasan pantai di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut. Keadaan ini dijangka berterusan sehingga Jumaat, 11 Januari 2013.
Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti pantai dan perkapalan termasuk pekerja di pelantar minyak.
SEKSYEN B: AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA)-Kemaskini
Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Sarawak(Rejang, Mukah, Bintulu & Miri), WP Labuan, Sabah(Pedalaman, Pantai Barat & Kudat) & Reef South dijangka berterusan sehingga Jumaat, 11 Januari 2013.
Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.
SEKSYEN C: AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)-Kemaskini
Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Sarawak(Kuching), Sabah(Sandakan), Bunguran & Sulu dijangka berterusan sehingga Jumaat, 11 Januari 2013.
Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.
SEKSYEN D: AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH-Kemaskini
i) Aktiviti ribut petir yang berlaku di perairan Condore & Reef North dijangka berterusan sehingga lewat malam, Isnin, 7 Januari 2013.
Pada masa yang sama, angin kencang dengan kelajuan melebihi 60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian melebihi 4.5 meter adalah berbahaya kepada semua aktiviti pantai dan perkapalan termasuk pekerja di pelantar minyak.
ii) Aktiviti ribut petir yang berlaku di kawasan perairan Sarawak (Mukah & Bintulu) dijangka berterusan sehingga lewat malam, Isnin, 7 Januari 2013.
Pada masa yang sama, angin kencang dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.
Dikemaskini pada 07 Januari 2013, jam 06:33PM 
 
THIRD CATEGORY WARNING
WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS
in the South China Sea

Updated:
Tropical Storm (SONAMU) is located at Latitude 6.3 N and Longitude 108.3 E, at 5:00 pm, 7th January 2013, approximately 567 km Northeast of Dungun, Terengganu and moving South-Southwestwards slowly.
SECTION A: STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (THIRD CATEGORY) -Updated
Strong Northeasterly winds over 60 kmph with waves more than 4.5 metres occurring over the waters off Kelantan, Terengganu, Pahang, East Johore, Samui, Tioman, Condore, Reef North, Layang-Layang & Palawan are expected to continue until Friday, 11th January 2013.
In addition, the coastal areas of Kelantan, Terengganu, Pahang and East Johore are vulnerable to sea level rise. This condition is expected to continue until Friday, 11th January 2013.
This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all coastal and shipping activities including workers on oil platform.
SECTION B: STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY)- Updated
Strong Northeasterly winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres occurring over the waters off Sarawak (Rejang, Mukah, Bintulu & Miri), FT Labuan, Sabah(Interior, West Coast & Kudat) & Reef South are expected to continue until Friday, 11th January 2013.
This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.
SECTION C: WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)-Updated
Strong Northeasterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres occurring over the waters off Sarawak(Kuching), Sabah(Sandakan), Bunguran & Sulu are expected to continue until Friday, 11th January 2013.
This condition of strong winds and rough seas is dangerous to small crafts, recreational sea activities and sea sports.
SECTION D: WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING-Updated
i) Thunderstorm activities occurring over waters off Condore & Reef North are expected to continue until late night, Monday, 7th January 2013.
At the same time, strong winds over 60 kmph with waves more than 4.5 metres is dangerous to all coastal and shipping activities including workers on oil platform.
ii) Thunderstorm activities occuring over waters off Sarawak (Mukah & Bintulu) is expected to continue until late night, Monday, 7th January 2013.
At the same time, strong winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.

No comments: